STILLINGSANNONSER

Buskerud fylkeskommune skal være en tydelig og profesjonell annonsør. Vi skal gi et helhetlig inntrykk utad og samordne annonsene våre. Alle annonser skal ha samme uttrykk.

Bestilling av annonser:
All annonsering skal bestilles hos Mediaplus, som er ansvarlig for utforming. HR-seksjonen kvalitetssikrer disse i direkte dialog med Mediaplus. Foto til bruk i annonsering er tilgjengelig hos Mediaplus i deres system.

Produksjon av annonser:
All annonsering skal produseres i annonseflyt - www.annonseflyt.no - hos Mediaplus.
For spørsmål ta kontakt med Siri Wilstrøm Nilsen i HR-seksjonen, mail Siri.wilstrøm.nilsen@bfk.no, tlf. 32 80 88 37.
For Mediaplus, Johanne Skaugen, mail johanne.skaugen@mediaplus.no, tlf. 90 96 29 63.

Tekst:
Skriv korte, konsise tekster for å få frem et tydelig budskap. For utfyllende tekst, henvis til nettsidene.
En god tittel skaper stoppeffekt. Lag helst korte titler der enkeltord kan tas opp i størrelse og bli et blikkfang.

Oppsett frihetsgrad 0:

 • Logo med dekorelement oppe til venstre
 • 'Stilling ledig' i hvitt oppe til høyre
 • Eventuelt relevant bilde under dekorelement
 • Tekstrekkefølge: avdelingsnavn, ingress om Bfk, tittel, brødtekst
 • Tekstfarge malmgrå
 • Signaturlinje nederst med nettadressen www.bfk.no til venstre og visjon til høyre
 • Profilform nede til høyre
 • Eventuell QR-kode settes over profilformen nede. Se eksempel.
 • For Utdannings-avdelingen: Kunnskapsskolens logo kan plasseres på samme sted som QR-kode. Se eksempel.

Oppsett frihetsgrad 1:
Følger samme system som stillingsannonser i frihetsgrad 0, men to unntak:

 • Virksomhetens navn skal inn før selve tittelen på annonsen. Dette skal ha en fast størrelse.
 • Kontaktinfo til virksomheten skal inn som avslutning på brødteksten.

For synliggjøring av Kunnskapsskolen i annonser, se her.

FELLESANNONSER

Fellesannonsering er et viktig virkemiddel for å synliggjøre hva fylkeskommunen gjør og hvilke virksomheter den omfatter. Fellesannonser er også ressursbesparende.

Oppsett fellesannonser:
I fellesannonser fordeles flere kortfattede stillingsbeskrivelser over tre spalter.
Hver stilling har tilnærmet lik tekstmengde med følgende innhold:

 • Linje 1: Virksomhetens eller avdelingens navn
 • Linje 2: Stillingstittel
 • Kort brødtekst
 • Henvisning til nett / kontaktinformasjon